“Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές"

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015  
Αγαπητοί Γονείς,
  Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός « Αποστολή», μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, μετην επωνυμία “Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές”, θα προσφέρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών που έχουν προβλήματα σίτισης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  •  Φωτοαντίγραφο ταυτότητος ή διαβατηρίου κηδεμόνα (εφόσον διαθέτει)
  •  Αριθμός Μητρώου μαθητή
  •  Τάξη του μαθητή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
  •  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας 2015 ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
  •  Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, 
  •  Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα

Τα οικονομικά κριτήρια είναι:
Για οικογένεια με 2-3 άτομα: συνολικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ.
Για οικογένεια με 4 άτομα: συνολικό εισόδημα έως 9.500 ευρώ.
Για οικογένεια με 5 άτομα: συνολικό εισόδημα έως 11.000 ευρώ.
Για οικογένεια με 6 άτομα: συνολικό εισόδημα έως 12.500 ευρώ.
Για οικογένεια με 7 άτομα: συνολικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Σχολείου.

Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Η Πρόεδρος                        Η Γραμματέας
Ιωάννα Ρεντζή  Τσάρα       Σόνια Βαρέλη Χιωτοπούλου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η επιστολή για το ολοήμερο και….

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες 19/4/2019 και 20/4/2019